Kaarsenatelier: maken van een kaars

Blokken kaarsvet
Moule vullen met kaarsblokjes (bestaan in verschillende kleu...
Vel bakpapier op magneetplank bevestigen
500 ml kaarsvet uit ketel in maatbeker laten lopen
Kaarsvet uitgieten in het vierkant, tussen de magneetstokjes...
Na 10 min., als het kaarsvet opgesteven is, vierkantjes snij...
Vierkantjes in blokjes breken
Blokjes in bak leggen
Wiek, aangepast aan de grootte van de kaars, dompelen in ket...
Moule nemen en wiek op ongeveer 3 cm met naald doorprikken a...
Wiek door kleine opening onderaan de moule steken. Zorg ervo...
De wiek onderaan fixeren met klei
Wiek afknippen
Moule met kaarsvet vullen tot alle kaarsblokjes onderstaan
Het geheel laten opstijven (ongeveer 1 nacht)
Klei verwijderen
Naald verwijderen
Kaars uit moule halen
Kaars over verwarmde plaat wrijven
Kaars afwrijven aan handdoek
Met hoekijzer nakijken of kaars in rechte hoek staat
Onderaan de kaars een putje maken
Wiek kort afknippen
Klevertje met tekst/tekening op kaars kleven
Dompel de kaars in emmer met koud water
Dompel de kaars in ketel met kaarsvet tot juist 1 cm van bov...
Dompel de kaars in ketel met kaarsvet tot juist 1 cm van bov...
Laat de kaars op een handdoek drogen
Kaars afdrogen met handdoek
Kijk of de kaars loodrecht is
Zet de kaars terug op de verwarmde plaat
Afgewerkte kaars, klaar om naar de winkel te gaan