Workshops

Vanuit het idee van (her)integratie hebben we enkele nevenactiviteiten ontwikkeld rond de winkel. Het belangrijkste doel hierbij is contacten stimuleren tussen mensen met een psychische kwetsbaarheid en ‘gezonde’ mensen om zo taboes te doorbreken.

Naast ‘productief zijn’ is ‘communicatie’ belangrijk om te slagen in de (her)integratie. Na een verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis, is het voor veel mensen moeilijk om terug contacten te leggen in de maatschappij. Ook buitenstaanders hebben meestal geen correct beeld over mensen met een psychische kwetsbaarheid. We geloven dat beide groepen baat hebben bij wederzijds contact.

Vanuit dit idee willen we met de winkel creatieve workshops organiseren voor gemengde groepen van (ex)patiënten en externe deelnemers. We willen beide groepen uit hun comfortzone halen en aan de hand van deze doe-activiteiten ongedwongen kennis laten maken met elkaar.